Naam: Jamal Ahajjaj (Aboe Ismail).

Geboren: 1974 (in Marokko).

Studie: Islamitische Geestelijke Verzorging. 

Functie: Imam en onderzoeker.

Biografie: Sheikh Aboe Ismail (Jamal Ahajjaj) geldt de afgelopen twintig jaar als één van de bekendste imams en moslimpredikers in Nederland. Hij is geboren in Ksar el Kebir, een stad in het noorden van Marokko. Kort na zijn geboorte verhuisde hij samen met zijn ouders naar Nederland. Op latere leeftijd ging hij terug naar Marokko voor een periode van acht jaar. In deze periode kreeg hij les van de beste lokale imams en leraren op het gebied van Arabisch, Koran en islamitische kennis. Na zijn terugkeer in Nederland, zette hij zijn leertraject voort in Nederlandse moskeeën. Vooral moskee el Oemmah en stichting as-Soennah (Den Haag) hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn verdere ontwikkeling als imam en prediker. Naast het traditionele leertraject dat Aboe Ismail doorliep, heeft hij ook een master-opleiding tot Islamitische Geestelijke Verzorger afgerond aan de islamitische universiteit van Rotterdam (IUR). Verder is Aboe Ismail ook de auteur van verschillende islamitische boeken, waaronder ‘De interpretatie van de betekenissen van de Koran’, ‘Het leven van de Profeet Mohammed’, ‘Radicalisering in beeld’, ‘Trouwen voor moslims’ en nog een aantal andere boeken.

Missie: Hoe moslims vanuit hun religieuze identiteit een brug kunnen maken naar de westerse samenleving. Volgens hem klopt het niet dat er een conflict bestaat tussen moslim- en Nederlanderschap: “Moslims kunnen volwaardige, trotse Nederlanders zijn, zonder maar iets van hun geloof op te geven.”

Onderzoek: De afgelopen jaren (sinds 2013) richt hij zich op het ontwikkelen van interventieprogramma’s om moslims veerkrachtig te maken, om adequaat te reageren op de uitdagingen die de samenleving biedt.